Headlines
Hossa - byk

Nerwowy okres na rynku srebra

Czytaj...

Brexit sprzyja rynkom wschodzącym

Czytaj...

Polacy chętnie korzystają z usług bankowych

Czytaj...

Wyniki spółek uzależnione są od wielu czynników

Czytaj...
Bessa - niedzwiedź

Nerwowy okres na rynku srebra

Kategoria: Świat

Ostatnie dni dla posiadaczy srebra były trudne. Metal idzie w dół i znajduje się 4 proc. poniżej wartości z połowy lipca. Kurs przez kilka tygodni bronił psychologicznej linii wsparcia na poziomie 20 dolarów za uncję. W ostatnich dniach opór padł, a część rynku zdecydowała się wycofać swoje pozycje. Rynek srebra cechuje się dużo mniejszą płynnością niż chociażby złota, stąd bardzo nerwowa, ale raczej krótkotrwała reakcja. W najbliższym czasie sytuacja na rynku powinna się ustabilizować.

Kurs złota w minionym tygodniu przez większość czasu odbijał się w wąskim przedziale 1320 – 1335 dolarów za uncję, walcząc umacniającym się dolarem i kolejnymi rekordami na Wall Street. Ostatecznie spadł o pół procent, zamykając piątkową sesję na poziomie 1323 dolarów za uncję.

Inwestorzy uważnie śledzą sytuację w Turcji, która przybiera coraz ciemniejsze barwy. Zamknięcie ogromnej liczby instytucji (prywatne szkoły, fundacje charytatywne, związki zawodowe, uniwersytet, placówki medyczne – podejrzewane o utrzymywanie związków z inicjatorami puczu) z pewnością odciśnie się piętnem na gospodarce. Z punktu widzenia posiadaczy złota może to nieść ze sobą różne konsekwencje. Turcja jest jednym z najważniejszych graczy na rynku zakupów złota. Turecka waluta jest bardzo słaba i nie wiadomo, czy rząd wyjdzie z opresji obronną ręką. To naturalne warunki na wymianę słabego pieniądza na dużo stabilniejszy kruszec. Jednak słaba lira sprawia, że złoto dla Turków jest obecnie wyjątkowo drogie. Turcja może na długie lata wypaść z listy najbardziej aktywnych kupujących na globalnym rynku.

Sierpień 1, 2016

Brexit sprzyja rynkom wschodzącym

Kategoria: Świat

Brytyjski Trustnet twierdzi, że dalsze luzowanie polityki pieniężnej w krajach rozwiniętych i możliwe utrudnienia w światowym handlu po referendum w Wielkiej Brytanii, mogą wprowadzić rynki wschodzące na tegorocznych liderów. Według zarządzających cytowanych przez zagraniczny portal rynki rozwinięte znajdują się już na późnym etapie cyklu koniunkturalnego. Wyceny akcji na rynku amerykańskim są na bardzo wysokim poziomie, do tego dochodzi nerwowość związana z wyborami prezydenckimi.

Zdaniem ekspertów właśnie dlatego teraz jest najwyższy czas, aby zwrócić większą uwagę na akcje rynków wschodzących. Klimat do inwestowania w walory z tych rynków jest obecnie sprzyjający. Kolejnym czynnikiem, który pomaga gospodarkom wschodzącym jest dalsze prowadzenie luźnej polityki monetarnej przez większość rozwiniętych krajów świata. Dla gospodarek wschodzących, luzowanie polityki monetarnej jest na rękę, ponieważ stwarza im warunki od odbudowania solidnego wzrostu.

Zarządzający nie skupiają się jednak na Europie Środkowo-Wschodniej, ale znacznie dalej. Kierunkiem preferowanym przez NN Investment Partners są Indie, jako gospodarka o dobrych perspektywach do wzrostu, w której nie występują obecnie istotne ryzyka o charakterze regionalnym. Rząd prowadzi regionalną politykę fiskalną.

Zarządzający portfelami multi-asset w Milton szuka okazji inwestycyjnych tam, gdzie gospodarka ma silny popyt wewnętrzny i nie jest aż tak uzależniona od wymiany międzynarodowej. Jego pierwszym wyborem są spółki, dla których głównym źródłem przychodów jest rynek wewnętrzny, w gronie tym są wybrane akcje firm z Ameryki Łacińskiej.

Lipiec 21, 2016

Polacy chętnie korzystają z usług bankowych

Kategoria: Polska

Według badania przeprowadzonego przez firmę MasterCard konto w banku posiada 85 proc. Polaków. Badanie dotyczyło postrzegania włączenia finansowego (czyli przeciwieństwa wykluczenia finansowego) jako elementu wyrównującego szanse społeczne. Ankietę przeprowadzono w maju w 10 krajach europejskich, w tym w Polsce.

Polacy z wynikiem 85 proc. wypadają lepiej niż średnia na całym kontynencie, która wyniosła 82 proc. Są liderami pod względem korzystania z płatności elektronicznych, używa ich 83 proc. badanych przy średniej dla Europy na poziomie 69 proc. Często korzystają też z karta debetowych (69 proc.).

Badani Europejczycy wyrazili opinię, że dostęp do usług finansowych jest istotnym elementem wyrównywania szans społecznych. Według Polaków najważniejszą przyczyną wykluczenia finansowego jest brak umiejętności zarządzania pieniędzmi (44 proc.). Inne powody to brak zaufania do banków (42 proc.) oraz nierówności w poziomie dochodów (41 proc.).

Na koniec I kwartału 2016 roku banki komercyjne prowadziły w Polsce ponad 30 mln rachunków osobistych – wynika z badania przeprowadzonego przez serwis PRNews.pl Najwięcej rachunków prowadzi PKO BP – 6,6 mln, kolejny jest Bank Pekao z liczbą 3,7 mln rachunków, trzeci jest mBank, który prowadzi 3,05 mln rachunków. BZ WBK ma tylko o 40 tys. rachunków mniej.

Zestawienie banków, w których na przestrzeni ostatniego roku przybyło nominalnie najwięcej rachunków prezentuje się nieco inaczej. Pierwszy jest ING Bank Śląski, który od marca 2015 roku zwiększył liczbę prowadzonych kont o 223 tysiące. Drugi jest Orange Finanse, trzecie miejsce zajmuje Bank Millenium.

Czerwiec 13, 2016

Wyniki spółek uzależnione są od wielu czynników

Kategoria: Polska

Początkujący inwestorzy zastanawiają się często, dlaczego kupione przez nich akcje tracą na wartości, mimo że spółka sprawia wrażenie solidnej – jest dobrze zarządzana i regularnie przynosi zyski. Na kursy akcji wpływają też czynniki zewnętrzne, aktualna sytuacja ekonomiczna i polityczna na świecie oraz w kraju.

Od ponad miesiąca obserwuje się silniejsze spadki na warszawskim parkiecie. Aktualna sytuacja na GPW związana jest z pogorszeniem nastrojów na globalnych rynkach. Impulsem do spadków na rynkach akcji w Europie było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym wprawdzie została podtrzymana gotowość do dalszego luzowania polityki pieniężnej, ale popłynął też komunikat, że nie widać obecnie potrzeby obniżenia stóp procentowych i rozszerzenia programów stymulujących gospodarkę.

Są też pozytywne informacje, które mogą wpłynąć na światowe giełdy. W USA może dojść do impulsu wzrostowego, np. z uwagi na wycofanie się Rezerwy Federalnej z podwyżek stóp procentowych. Do odbicia powinno dojść też na parkietach europejskich. EBC nadal prowadzi luźną politykę monetarną i część tego kapitału powinna trafić na rynek akcji, w tym na polski.

Przed zakupem akcji należy ocenić atrakcyjność inwestowania na danym rynku. W analizie makroekonomicznej pod uwagę brane są takie czynniki jak: PKB, inflacja, deficyt budżetowy, bezrobocie, informacje na temat polityki gospodarczej. Aktualna sytuacja makroekonomiczna w Polsce sprzyja poprawie wyników finansowych przez spółki, zwłaszcza małe i średnie. Jest też korzystna dla dużych firm, ale w ich przypadku istotne znaczenie mają czynniki niezwiązane z ogólną koniunkturą: poziom stóp procentowych, ceny energii, czy surowców.

Maj 14, 2016

Podatek odbije się na cenie pieniądza na rynku międzybankowym

Kategoria: Świat

Podatek bankowy może wywrócić do góry nogami cenę pieniądza na rynku międzybankowym, rykoszetem odbije się to na całym systemie finansowym, rynku obligacji i wizerunku Polski. Problem dostrzegło stowarzyszenie rynków finansowych ACI Polska, które stworzyło fixingi WIBID, WIBOR i POLONIA dotyczące pożyczek udzielanych sobie przez banki. Póki co jest odczuwalne tylko dla banków, ale wkrótce może uderzyć w cały system finansowy.

Rynek już zaczął się chwiać. ACI Polska przytacza przypadek z 29 lutego, był to ostatni dzień miesiąca, w którym – w myśl ustawy – ustalana jest wartość bankowych aktywów do opodatkowania. Stawki zachowywały się anormalnie, zaś rynek nie mogąc skorygować anomalii cenowych, stracił płynność i efektywność. Stowarzyszenie napisało, że sam fakt, iż stawka POLONIA wyniosła więcej niż WIBOR, jest na rynku rzadkim zjawiskiem, a w pierwszym dniu nowej rezerwy obowiązkowej do tej pory to się nie zdarzyło. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że tego dnia obroty na POLONII wyniosły tylko 155 mln zł, co jest najniższą wartością w tym roku oraz jedną z niższych w wieloletniej historii.

Bank zmuszony jest do zapłacenia 0,44 proc. podatku rocznie od każdej lokaty założonej w innym banku. Skala takich transakcji to kilka miliardów złotych dziennie, zaś marża wynosi 0,1 – 0,3 proc.  rocznie. Nowy podatek sprawia, że transakcje międzybankowe zawierane na dotychczasowych warunkach generują straty. Banki muszą uwzględnić koszt podatku, podnosząc stawki lub zrezygnować z pożyczania sobie wzajemnie pieniędzy.

Kwiecień 1, 2016

Rynek kontraktów terminowych drgnął

Kategoria: Polska

Po tym jak w czerwcu 2014 roku mnożnik dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 zmienił się definitywnie z 10 na 20, rynek instrumentów pochodnych nie mógł dojść do siebie. Później sytuacja uległa nieznacznej poprawie, ale trudno uznać to za sukces, W lutym 2014 roku obrót kontraktami indeksowymi wyniósł 529 tys. sztuk, w lutym 2016 było to 377 tys. sztuk. To nieco mniej niż w styczniu, ale aż 60 proc. więcej niż w lutym 2015 roku. Kontrakty indeksowe są jednym z głównych segmentów rynku finansowego Giełdy Papierów Wartościowych, który odnotował w minionym miesiącu wzrost rok do roku.

Obroty sesyjne akcjami na rynku głównym wyniosły 13,8 mld zł, oznacza to spadek o 7,9 proc. rok do roku. Jeżeli pod uwagę wzięta zostanie liczba dni handlu, spadek był jeszcze bardziej dotkliwy. Średnia sesja zmniejszyła się o 12,2 proc., do 658,8 mln zł. W styczniu było to blisko 80 mln zł więcej, mimo że spadek rok do roku był jeszcze większy, sięgał 16,9 proc.

Zbliżone tendencje widoczne są także na NewConnect i Catalyst. Transakcje sesyjne na małej giełdzie akcji obniżyły się rok do roku o 7,2 proc. W lutym było to 135,8 mln zł. Inwestorzy z rynku Catalyst wykazujący się większą aktywnością wygenerowali w lutym 186,2 mln zł obrotów sesyjnych, to mniej o 2 proc. niż w lutym minionego roku.

Marzec 7, 2016

Rynek kredytów hipotecznych w 2016 roku

Kategoria: Polska

Sytuacja na rynku nieruchomości w 2016 roku zdeterminowana będzie kilkoma czynnikami. Podobnie jak w poprzednich latach, popyt zależeć będzie od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wysokość stóp warunkować będzie nie tylko koszt kredytu hipotecznego, ale też gotowość Polaków do oszczędzania na lokatach bankowych. Mniejsze znaczenie dla popytu na kredyt mieć będzie kolejna podwyżka – do 15 proc. – minimalnego wkładu własnego. Wynikające z zapisów Rekomendacji S podwyżki w poprzednich latach nie wywołały poważnych reperkusji na rynku kredytów hipotecznych, należy też pamiętać, że obecna podwyżka nie jest podwyżką bezwzględną.

Negatywnie na kredycie hipotecznym odbije się natomiast wprowadzenie podatku od aktywów bankowych. Przy aktualnym poziomie dochodowości kredytów hipotecznych należy spodziewać się znacznego wzrostu marży.

Rosnąca popularność rządowego programu Mieszkanie dla Młodych może nieco złagodzić sytuację, zwłaszcza po tym, jak do programu dopuszczono rynek wtórny. Jednak środki przeznaczone na dopłaty są ograniczone i może okazać się, że w połowie roku zabraknie ich na wypłaty dla beneficjentów.

Kończą się dopłaty państwowe do odsetek kredytów hipotecznych. Wprawdzie w 2007 roku udzielono zaledwie 4 tys. kredytów w ramach programu Rodzina na swoim, lecz popularność dotacji państwowych rosła z każdym rokiem. W 2011 roku, który okazał się rekordowy dopłatę otrzymało ponad 51,3 tys. rodzin. Można się spodziewać, że nie pozostanie to bez wpływu na jakość portfela kredytowego w najbliższych latach.

Styczeń 17, 2016

Portfel inwestycyjny według amerykańskiego eksperta

Kategoria: USA

Portfel inwestycyjny opracowany przez amerykańskiego inwestora Raya Dalio zakłada niską zmienność wyników oraz atrakcyjną stopę zwrotu. Przeciętna skumulowana stopa z ostatnich 30 lat sięga 9,7 proc. w skali roku – już po uwzględnieniu opłat i przy założeniu, że inwestycja prowadzona jest w ramach konta emerytalnego zwolnionego z opodatkowania.

Portfel proponowany przez amerykańskiego eksperta złożony jest w 55 proc. z obligacji skarbowych, w tym 40 proc. z długoterminowych i w 15 proc. ze średnioterminowych, akcje stanowią 30 proc., natomiast towary i złoto po 7,5 proc.

Portfel złożony jest z akcji i obligacji amerykańskich. Część akcyjna to fundusz ETF naśladujący zachowanie S&P – jest to indeks amerykańskich akcji, zaś część bezpieczną stanowią amerykańskie obligacje skarbowe: 20 – 25-letnie i 7 – 10- letnie.

Z analizy 30-letniego okresu inwestycyjnego (od 1984 do końca 2013 roku) wynika, że  jedynie cztery lata nie przyniosły zysku, zaś średnia strata wyniosła 1,9 proc., zaś największa sięgnęła -3,9 proc.). Raz w roku portfel był zrównoważony, oznacza to, że udział poszczególnych instrumentów sprowadzony był do poziomu modelowego. Tak skomponowany skład portfela sprawiał, że przynosił on zadowalające rezultaty zarówno w czasie podnoszenia przez Fed stóp procentowych (co negatywnie odbijało się na akcjach), jak i w czasie ich obniżania (lepiej dla notowań akcji).

Grudzień 29, 2015

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych

Kategoria: Świat

Krajowa giełda od kilku miesięcy nie przestaje rozczarowywać inwestorów, którzy znużeni spadkami warszawskich indeksów mogą skorzystać z funduszy zagranicznych. Oferta TFI jest szeroka. Instytucje funkcjonujące na rodzimym rynku umożliwiają inwestycje w akcje niemal z całego świata – europejskie, azjatyckie czy amerykańskie. Analizy Online przybliżają klika funduszy, które pod względem ocen wyróżniły się na tle konkurencji, otrzymały ocenę wyższą niż 3a zarówno w rocznym, jak i trzyletnim horyzoncie.

Zarządzający funduszu NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych inwestuje na rynkach akcji z całego świata. Rozwiązanie to działa w formule master-feeder, opiera się na jednym funduszu – NN (L) Global High Dividend. Jest to obecnie największy fundusz akcji zagranicznych, jego aktywa na koniec listopada wynosiły 1,2 mld zł.

W rankingu Analiz Online pod względem wysokich ocen wyróżnił się też Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Jego zarządzający koncentrują się głównie na akcjach spółek notowanych na giełdach Nowej Europy, ale nie ograniczają się wyłącznie do tego regionu.

Kolejny fundusz to MetLife Akcji Rynków Wschodzących, którego aktywa składają się z jednostek funduszy zagranicznych inwestujących w regionie Emerging Markets.

W czołówce funduszy akcji zagranicznych jest też Skarbiec Spółek Wzrostowych. W konstrukcji portfela funduszu dużą role odgrywała selekcja spółek, poszukiwano przede wszystkim akcji firm charakteryzujących się zarówno wysoką rentownością zainwestowanego kapitału, jak i rosnącym udziałem w rynku.

Fundusze akcji zagranicznych należą do segmentów oferty TFI najchętniej wybieranych na rynku. Od początki roku inwestorzy wpłacili do nich ponad 2,8 mld zł, tymczasem z funduszy skupiających się na krajowym rynku wycofano -0,25 mld zł.

Grudzień 22, 2015

Inwestorzy zagraniczni opuszczają polską giełdę

Kategoria: Polska

Z punktu widzenia inwestorów zagranicznych Polska staje się coraz mniej atrakcyjna. Według brokerów to właśnie ta grupa graczy jest w dużej mierze odpowiedzialna za ostatnie mocne spadki na warszawskiej giełdzie.

Na to, co obecnie dzieje się na rynku duży wpływ mają inwestorzy zagraniczni. Katalizatorem do wyprzedaży polskich akcji był restrykcyjny podatek bankowy oraz asymetryczne, względem banków obciążenie podatkiem ubezpieczycieli. Nad rynkiem utrzymuje się niepewność związana z podatkiem detalicznym, frankowymi hipotekami czy też losem OFE. Eksperci obawiają się, że nastąpi trudny okres dla giełdy i inwestorów.

W ostatnim czasie spadki dotknęły wszystkich indeksów polskiego rynku, najmocniej jednak odbiło się to na indeksie największych spółek. W ciągu miesiąca wWIG20 stracił 11 proc. W tym czasie mWIG40 spadł o niecałe 5 proc., a sWIG80 o ok. 6 proc.

Spadkom na warszawskiej giełdzie towarzyszyły w ostatnim czasie ponadprzeciętne obroty. Średni dzienny obrót w grudniu wynosi niemal 953 mln zł, w listopadzie było to niecałe 740 mln zł.

Większy ruch na giełdzie to efekt zleceń, które napłynęły z zagranicy. Od 1 do 9 grudnia najaktywniejszym, brokerem na rynku był DM Banku Handlowego obsługujący największych graczy. Miał on 11,7 proc. udziałów w rynku. Silna pozycja tego brokera nie jest zaskoczeniem, uwagę przykuwa handel innych firm. JP Morgan w tym okresie miał 6,09 proc. udziałów, zwykle zdobywa on ok. 3 proc. rynku. Wood&Company zdobył 7,62 proc. rynku, Merrill Lynch 5,83 proc., UBS 3,34 proc.

Inwestorzy zagraniczni odpowiadają za ok. 50 proc. udziałów na krajowym rynku. Inwestorzy indywidualni generują jedynie 12 proc. obrotów.

Grudzień 15, 2015